LÄHTÖTILANTEEN ARVIOINTI

MM-coach valmentaa kaikkia urheilijoita ja joukkueita yksilön henkilökohtaiset edellytykset, fyysiset- ja psyykkiset ominaisuudet huomioiden. Jokaisen kanssa tehdään lähtötilanteen perusarviointi ja tämän pohjalta otamme valmennusohjelmissamme huomioon alla olevat urheiluvalmennuksen perusteet.

kuva

MONIPUOLISUUDEN KAUSI

Urheilijan urheilullinen lahjakkuus luodaan ja kehitetään 6-12 vuoden iässä yleisen monipuolisuuden kaudella.

Tässä ikäluokassa yleiset taitovalmiudet, urheilulajien monipuoliset perustaidot ja lajitaidon perusteet ovat harjoittelun päätavoitteita. Liikkuvuus saavuttaa huippunsa jo tässä ikäluokassa, myöhemmin sitä ei voi enää korvata. Peruskoordinaatioon kiinnitettävä huomiota koko kauden ajan. Ketteryys ja tasapainoharjoitteet ovat vahvasti mukana kaikissa harjoituksissa. Harjoitukset toteutetaan leikinomaisin, mutta urheiluvalmennuksellisin tavoittein.

kuva

Lue lisää...

PERUSVALMENNUSKAUSI

Urheilijan huipputulokseen tähtäävä lopullinen harjoittelupohja luodaan 12-15 ikävuoden aikana.

Urheilijan monipuoliset perusvalmiudet viimeistellään lajisuorituksia vastaaviksi. Nopeus, etenkin liikenopeus harjoitteet tulevat voimakkaasti ikäluokan harjoituksiin mukaan. Lihaskunto ja kimmoisuusharjoittelu alkaa. Lajisuorituksien oikea perustekniikka hiotaan lopulliseen päämäärän tarkkaan ohjelmoidulla tekniikkaharjoittelulla. Yleiskehittävillä ominaisuusharjoitteluilla vahvistetaan urheilijan yleistä ja lajikohtaista monipuolisuutta.

kuva

Lue lisää...

HUIPULLE VALMISTAVA KAUSI

Lopullinen huipulle tähtäävä harjoittelu suoritetaan 15-18 vuoden ikäisenä.

Harjoittelun tavoitteellisuus kasvaa selvästi ja lajikohtaiset erikoisharjoitteet vahvistavat
lajiominaisuuksien kehittymistä.
Huippu-urheilullinen harjoittelu tulee esiin harjoittelumäärän ja –tehon kasvamisen mukana. Tahdonlujuus ja harjoittelun sietokyky tulee näkyä yhdessä huipulle pyrkivän asenteen kanssa urheilijan harjoittelutapahtumassa.

kuva

Lue lisää...

NOPEUSHARJOITTELU

Nopeusharjoittelu on tärkeä menestystekijä kaikissa urheilulajeissa

Nopeus ei ole vain maksiminopeutta. Perusnopeus, reaktionopeus, räjähtävä nopeus, liikenopeus ja nopeustaitavuus ilmenevät monella tavalla jokaisen urheilulajin osatekijöissä.

MM-coach valmentaa lajien perusvalmiudet nopeaan reaktioon ärsykkeeseen, räjähdyksen omaiseen voimankäyttöön, suureen liikenopeuteen ja liikenopeuden säilyttämiseen jaksollisissa lajeissa.

Nopeusharjoittelu ei ole ainoastaan juoksua suurella nopeudella, vaan…

kuva

JOUKKUEVALMENNUS

Parhaitten valmentautunut joukkue saavuttaa parhaan lopputuloksen

Teknisesti ja taktisesti hyvistä pelaajista muodostuva joukkue saavuttaa todennäköisesti hyvän lopputuloksen. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi joukkueen pelaajiston tulee myös olla nopeita, voimakkaita, kestäviä, taitavia ja henkisesti vahvoja koko sarjakauden ajan. MM-coach on valmentanut joukkueita jo yli 25 vuotta, tyttöjä, poikia, naisia ja miehiä.

Yksilöllinen joukkuevalmennus huomioi jokaisen pelaajan erityisosaamisen…

kuva

YRITYSTEN KUNTOVALMENNUS

Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa oman kunnon kohentamista.

Tämän päivän dynaamisen yritysjohdon on oltava myös fyysisesti hyvässä kunnossa, edelläkävijänä omassa työyhteisössään. Tiukkatahtinen päivärytmi, säännöllinen matkustaminen, epäsäännölliset ruokailuajat ja edustustilaisuudet asettavat liikkeenjohdolle erityisvaatimuksia hyvän kunnon suhteen. Yritysjohdon oma kuntovalmennusohjelma vastaa jokaisen henkilökohtaisesta liikkumisesta ja kuntoutuksesta oman kunnon mukaisesti rakennetulla valmennusohjelmalla.

Myös yrityksien työntekijöiden kunnosta ja mielenvirkeydestä tulee pitää hyvää huolta, henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstön kuntovalmennukseen panostaminen kehittää hyvinvointia, joka edesauttaa yrityksen tuloksen tekemistä.

Kuntovalmennusohjelmat ja tapahtumat tehdään asiakkaan ehdoilla, mielekkäällä ja motivoivalla liikuntaharjoittelulla tasoryhmien mukaisesti toteutettuina.

kuva